Dokumenty

Statut CSL Technikum Lotnicze

Statut CSL Technikum Lotnicze w Nagoszewie

Regulamin kształcenia na odległość

Regulamin kształcenia na odległość

Regulamin Rekrutacji

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do Technikum Lotniczego w Nagoszewie

Wniosek o przyjęcie

Wniosek o przyjęcie do Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze

Deklaracja woli

Deklaracja woli uczestniczenia w zajęciach z religii-etyki dla uczniów Technikum Lotniczego w Nagoszewie

Deklaracja przystąpienia

Deklaracja przystąpienia do badań lotniczo-lekarskich (wyłącznie kształcenie w zawodzie Technik Awionik)

Wniosek o wydanie orzeczenia lekarskiego

Formularz wniosku o wydanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego- wyłącznie kształcenie

Klauzula Informacyjna

Dokument potwierdzający zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych

Harmonogram rekrutacji 2020

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

Zarządzenie o rekrutacji 2020

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Klauzula informacyjna rekrutacja dla ucznia

Klauzula informacyjna dla kandydatów do szkoły

Klauzula informacyjna - kontakt

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób nawiązujących kontakt