Dokumenty

 

STATUT CSL

STATUT CSL 2023

PRAKTYKI ZAWODOWE

KartaSzkoleniaBHP

przykładowy dziennik praktyk

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ

umowa praktyki zawodowe_wzór 2023

technik-logistyk-PROGRAM-NAUCZANIA-ZAWODU

 

 

Regulamin kształcenia na odległość

Regulamin kształcenia na odległość

 

Regulamin Rekrutacji

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do Technikum Lotniczego w Nagoszewie

 

Wniosek o przyjęcie

Wniosek o przyjęcie do Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze

 

Deklaracja woli

Deklaracja woli uczestniczenia w zajęciach z religii-etyki dla uczniów Technikum Lotniczego w Nagoszewie

 

Deklaracja przystąpienia

Deklaracja przystąpienia do badań lotniczo-lekarskich (wyłącznie kształcenie w zawodzie Technik Awionik)

 

Wniosek o wydanie orzeczenia lekarskiego

Formularz wniosku o wydanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego- wyłącznie kształcenie

 

Klauzula Informacyjna

Dokument potwierdzający zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych

 

Harmonogram rekrutacji 2020

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

 

Zarządzenie o rekrutacji 2020

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021

 

Klauzula informacyjna rekrutacja dla ucznia

Klauzula informacyjna dla kandydatów do szkoły

 

Klauzula informacyjna – kontakt

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób nawiązujących
kontakt

Zasady oceniania przedmiotów_2

pzo geografia

pzo-I TL podstawy logistyki

pzo-I TL zarządzanie zapasami i magazynem I

PZO-Jezyk_polski (4)cklnowy

PZO – podstawy przedsiębiorczości

Przedmiotowe_zasady_oceniania_z_plastyki

Komplett plus 2 PSO

PZO Tech pp

PZO – języki obce

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PZO Biologia

PZO Chemia

PZO BiHP

przedmiotowy-system-oceniania-odkryc-fizyke-klasa-1_zakres podstawowy (1)

przedmiotowy-system-oceniania-zrozumiec-fizyke-czesc-1_zakres rozszerzony (1)

pzo-I TL planowanie produkcji i dystrybucji

pzo- I TL obsługa klientów i kontrahentów

matematyka-pso-technikum zpir-kl-3