Dokumenty


Statut CSL Technikum Lotnicze

Statut CSL Technikum Lotnicze w Nagoszewie


Regulamin kształcenia na odległość

Regulamin kształcenia na odległość


Regulamin Rekrutacji

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do Technikum Lotniczego w Nagoszewie


Wniosek o przyjęcie

Wniosek o przyjęcie do Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze


Deklaracja woli

Deklaracja woli uczestniczenia w zajęciach z religii-etyki dla uczniów Technikum Lotniczego w Nagoszewie


Deklaracja przystąpienia

Deklaracja przystąpienia do badań lotniczo-lekarskich (wyłącznie kształcenie w zawodzie Technik Awionik)


Wniosek o wydanie orzeczenia lekarskiego

Formularz wniosku o wydanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego- wyłącznie kształcenie


Klauzula Informacyjna

Dokument potwierdzający zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych


Harmonogram rekrutacji 2020

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:


Zarządzenie o rekrutacji 2020

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021


Klauzula informacyjna rekrutacja dla ucznia

Klauzula informacyjna dla kandydatów do szkoły


Klauzula informacyjna – kontakt

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób nawiązujących
kontakt

Zasady oceniania przedmiotów_2

pzo geografia

pzo-I TL podstawy logistyki

pzo-I TL zarządzanie zapasami i magazynem I

PZO-Jezyk_polski (4)cklnowy

PZO – podstawy przedsiębiorczości

Przedmiotowe_zasady_oceniania_z_plastyki

Komplett plus 2 PSO

PZO Tech pp

PZO – języki obce

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PZO Biologia

PZO Chemia

PZO BiHP

przedmiotowy-system-oceniania-odkryc-fizyke-klasa-1_zakres podstawowy (1)

przedmiotowy-system-oceniania-zrozumiec-fizyke-czesc-1_zakres rozszerzony (1)

pzo-I TL planowanie produkcji i dystrybucji

pzo- I TL obsługa klientów i kontrahentów

matematyka-pso-technikum zpir-kl-3