zajęcia z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej oraz cyberbezpieczeństwa

W CSL odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej oraz cyberbezpieczeństwa, które przeprowadzili przedstawiciele ABW. W spotkaniu wzięli licznie udział uczniowie Technikum, jak również przedstawiciele jego kadry pedagogicznej na czele z kierownictwem szkoły.
Szkolenie poświęcone było omówieniu rekomendowanego sposobu zachowania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym ataku masowego zabójcy czy niebezpieczeństwa wykorzystania przez sprawców ładunków wybuchowych, jak również zagadnień związanych z cyberzagrożeniami dla systemów komputerowych i teleinformatycznych.