Szkolne Pakiety Multimedialne OSE

Z wielką przyjemnością informujemy, że szkoła nasza znalazła się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w dniu 10.12.2020 r przekazał, 25 zestawów z tabletami Blow Patinum TAB 10 wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług. Bardzo dziękujemy, a jednocześnie czujemy się wyróżnieni przez w/w instytucje. Zapewniamy ,że przekazany sprzęt przyczyni się do poprawy jakości nauczania w naszej szkole i znacznie ułatwi prowadzenie zajęć lekcyjnych online.