Ślubowanie klas pierwszych CSL Technikum Lotniczego w Nagoszewie.

Ślubowanie klas pierwszych CSL Technikum Lotniczego w Nagoszewie.

Dnia 29 listopada 2019 roku odbyło się ślubowanie uczniów CSL Technikum Lotniczego w Nagoszewie. Podczas uroczystości przysięgę złożyło 14 młodych adeptów, a pasowania dokonał dyrektor Jacek Jarmuła w asyście Pani Agnieszki Wierzbowskiej z Mazowieckiego Stowarzyszenia Pilotów i Pana Zbigniewa Chrupka Starosty Powiatu Ostrów Mazowiecka. Uroczystość rozpoczęła się od powitania zgromadzonych gości przez dyrektora CSL Technikum Lotniczego w Nagoszewie – Jacka Jarmułę. Po krótkim wstępie przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia szkoły. W dalszej części swój talent artystyczny zaprezentowały dzieci z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Nagoszewie, które zatańczyły układ tanecznym z flagami tzw. „Taniec Flagi”. Punktem kulminacyjnym uroczystości było ślubowanie oraz pasowanie na uczniów klasy pierwszej Technikum Lotniczego w Nagoszewie. Następnie ponownie uroczyście głos zabrał Jacek Jarmuła, dyrektor CSL Technikum Lotniczego w Nagoszewie. – Mam nadzieję, że znajdziecie w naszym technikum nie tylko wiedzę i nowe umiejętności, ale także życzliwość, zrozumienie oraz nowe przyjaźnie. Wierzę, że czas spędzony w tej szkole zwróci się Wam w przyszłości – mówił Jacek Jarmuła, zwracając się do uczniów. W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście, jako pierwszy wypowiedział się Starosta Powiatu ostrowskiego Zbigniew Chrupek, który złożył gratulacje, życzył szczęścia oraz dalszych sukcesów w działaniu. Następnie głos zabrali Ksiądz kanonik dr Andrzej Dmochowski Proboszcz Parafii Zaręby Kość oraz Piotr Uścian Szaciłowski– Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. Na zakończenie uroczystości został zaprezentowany układ taneczny młodzieży z klasy Technik awionik CSL Technikum Lotniczego w Nagoszewie.