Konferencji nt. Programu Edukacji Lotniczej i Lotniskowej

Konferencji nt. Programu Edukacji Lotniczej i Lotniskowej

Przedstawiciele Naszej Szkoły wzięli udział konferencji otwierającej Program Edukacji Lotniczej i Lotniskowej, która odbyła się 15 listopada 2021 roku w Warszawie.

PPL: Program Edukacji Lotniczej i Lotniskowej to nowe spojrzenie na
kształcenie specjalistów i managerów branżowych
Wspieranie rozwoju specjalistycznej kadry lotniczej i lotniskowej oraz dostosowywanie
jej do dynamicznie zmieniających się wyzwań stojących przed tą gałęzią transportu. To
główne założenia Programu Edukacji Lotniczej i Lotniskowej (PELiL). Dziś w Warszawie
odbyła się międzynarodowa konferencja inaugurująca projekt. Jej gospodarzem było
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.
Inicjatywa polega na stworzeniu warunków do długofalowej współpracy między
przedstawicielami rządu i branży lotniczej a sektorem edukacji. W trakcie konferencji
dyskutowano o aktualnych potrzebach lotnictwa oraz o związanych z nimi wyzwaniami
dotyczącymi kształcenia przyszłych kadr. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
ministerstw i instytucji państwowych, prezesi, dyrektorzy i pracownicy największych firm
lotniczych, lotnisk regionalnych, portów lotniczych tworzących stowarzyszenie Lotnisk V4+,
przedstawicieli Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI World) oraz instytucji
akredytowanych przez ACI i ICAO. Konferencja była okazją do przedstawienia wizji i celu
programu oraz konsultacji wstępnie zaplanowanych działań.
Nie stać nas na to, żeby czekać z założonymi rękami. Rzeczywistość zmienia się na naszych
oczach – mówi prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” Stanisław
Wojtera – Dlatego tworzymy program, który ma kompleksowo dostosować naszą branżę do
nowych realiów i zbudować solidne zaplecze. Nie da się tego osiągnąć bez dobrych
fachowców.
Najważniejszym założeniem Programu Edukacji Lotniczej i Lotniskowej jest zapewnienie
wykwalifikowanej kadry na każdym poziomie kompetencji – od agentów obsługi naziemnej,
przez mechaników lotniczych po menedżerów niższego, średniego i najwyższego szczebla.
Widzimy, że w przeciągu kilku lat branża lotnicza będzie potrzebowała dużej liczby nowych
pracowników. To szansa dla wielu młodych Polaków, którzy myślą o swojej przyszłości i
chcieliby ją związać z lotniskami – mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała – W tej
branży pojawi się dużo dobrze płatnych i atrakcyjnych miejsc pracy. To również szansa, żeby
zaistnieć w środowisku międzynarodowym.
Program ma skupić się na trzech elementach – inwentaryzacji obecnego stanu edukacji
lotniczej i lotniskowej, integracji branży oraz wypełnianiu zdiagnozowanych luk
kompetencyjnych przez budowanie ścieżek rozwoju. PELiL zakłada ścisłą współpracę – szkoły
i uczelnie wyższe będą mogły liczyć na merytoryczną pomoc specjalistów, a przedsiębiorstwa
branżowe będą zapewniać absolwentom jasno wytyczone ścieżki rozwoju zawodowego. Jest
to niezwykle ważne, ponieważ jednym z ważniejszych problemów kadrowych we
współczesnym lotnictwie jest niedostosowanie systemu edukacji do wymagań rynku.
– PPL chce dbać o kadry, wspierać rozwój edukacji związanej z lotnictwem, a także dzielić się
wiedzą i praktycznymi umiejętnościami. Jako inicjator Programu Edukacji Lotniczej i
Lotniskowej będziemy koordynować wszystkie zmiany, dzięki którym nowi pracownicy będą
mogli wchodzić bardziej świadomie na rynek pracy – mówi dyrektor Biura Zarządu PPL
Paweł Kranc.
Program Edukacji Lotniczej i Lotniskowej jest obliczony na wiele lat. Jego autorzy liczą, że
dzięki tej inicjatywie w perspektywie najbliższych dwóch dekad uda się zapewnić
wykwalifikowanych pracowników sektora transportu lotniczego zarówno dla narodowego
przewoźnika, lotnisk regionalnych jak również dla jednej z największych polskich inwestycji –
Centralnego Portu Komunikacyjnego.