KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW DO CENTRUM SZKOLENIA LOTNICZEGO TECHNIKUM LOTNICZE W NAGOSZEWIE

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW DO CENTRUM SZKOLENIA LOTNICZEGO TECHNIKUM
LOTNICZE W NAGOSZEWIE

W związku z prowadzoną rekrutacją do kształcenia w kierunkach: technik
awionik, technik mechanik lotniczy, technik obsługi portów i terminali
oraz technik lotniskowych służb operacyjnych, kandydaci muszą uzyskać od
lekarza medycyny pracy zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z
dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1184 oraz z 2017 r. poz. 60).

W dniu 17 czerwca 2019r. od godziny 8.00 w siedzibie Centrum szkolenia
Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie” z siedzibą Turka 40, 07-300
Turka będą wydawane skierowania na badania lekarskie, które kandydaci do
szkoły będą mogli odbyć w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej ul. Dubois 68 07-300 Ostrów
Mazowiecka (Poradnia Medycyny Pracy, nr pokoju 2/7, Budynek Powiatowej
Przychodni Specjalistycznej – I piętro).
Lekarze przyjmują w poniedziałki 8.00 – 14.00, wtorki, środy, czwartki
8.30 – 13.00, piątki 8.30 – 14.00, tel. 29 746 37 81, 29 746 37 11 wew.
435).
Kontakt do sekretariatu szkoły 797-365-665.