159. rocznica bitwy pod Stokiem

159. rocznica bitwy pod Stokiem

12 maja delegacja naszej szkoły wziął udział w obchodach związanych z uczczeniem 159. rocznicy bitwy pod Stokiem.
Bitwa ta miała miejsce z 4 na 5 maja 1863 roku. 159 lat temu oddziały powstańcze dowodzone przez Ignacego Mystkowskiego przygotowały nocną zasadzkę na wojska rosyjskie. Oddziały powstańcze rozbiły kolumnę carską księdza Tichomirowa i Konstantego Rynarzewskiego, wzięły jeńców oraz zdobyły broń i sprzęt taborowy. Jest to jedna z niewielu wygranych przez Polaków bitew w tym powstaniu.