W dniu 6.12.2021 zostało zawarte porozumienie o współpracy między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie reprezentowana przez Rektora Uczelni Pana dr hab. Arkadiusza Tofila – prof. PWSZ w Chełmie a Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie reprezentowanym przez Panią mgr Agatę Bartkiewicz Dyrektora CSL. Przedmiotem porozumienia jest szeroko rozumiana współpraca na polu umożliwienia uczniom uczestnictwa w innowacyjnych programach nauczania, oraz wydarzeniach naukowych organizowanych przez PWSZ w Chełmie. Współpraca PWSZ w Chełmie oraz CSL w Nagoszewie ma na celu wspierania się dwóch organizacji w realizacji swoich celów statutowych, w szczególności w zakresie edukacji ukierunkowanej w ścieżkach lotniczych prowadzonych przez PWSZ w Chełmie, 1) obsługa ruchu lotniczego – pilotaż, 2) personel lotniczy – stewardesa, 3) obsługa techniczna. oraz objęcie ich patronatem naukowym przez PWSZ w Chełmie.