Technik Mechanik Lotniczy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik Mechanik Lotniczy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania ocen technicznych statków powietrznych;
  • wykonywania obsługi liniowej oraz hangarowej statków powietrznych;
  • wykonywania napraw podzespołów i wyposażenia statków powietrznych.

Technik Mechanik Lotniczy to wysokiej klasy specjalista upoważniony do obsługi technicznej płatowców, silników, śmigieł, wyposażenia oraz podzespołów na rożnych statkach powietrznych. Wykonując czynności bezpośrednio przed lotem, ściśle współpracuje z pilotami oraz załogami/.

Licencjonowany Technik mechanik lotniczy upoważniony jest dodatkowo do poświadczania czynności wykonywanych podczas serwisowania statku powietrznego.

Technik Mechanik Lotniczy może ubiegać się o pracę we wszystkich dużych i małych organizacjach, obsługujących zarówno samoloty pasażerskie, śmigłowce biznesowe, ratownicze czy też szybowce i inne nieduże statki powietrzne

Dodatkowo klasa o kierunku Technik Mechanik Lotniczy w Technikum Lotniczym w Nagoszewie oferuje możliwość uzyskania licencji mechanika lotniczego Part-66.

Technik Mechanik Lotniczy