Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym, w tym ochrony portu przed aktami terrorystycznymi;
  • monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego;
  • prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym;
  • współpracy z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego;
  • współpracy ze służbami żeglugi powietrznej.

Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych wykonuje czynności związane z obsługą operacyjną portu lotniczego oraz prowadzi działania we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej.

Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych może ubiegać się o pracę na każdym lotnisku w Europie oraz na świecie, a zwłaszcza w dużych, skomplikowanych portach lotniczych, wymagających przygotowania i zaawansowanej wiedzy operacyjnej.

Dodatkowo klasa o kierunku Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych w Technikum Lotniczym w Nagoszewie będzie umożliwiała uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ze znajomości języka angielskiego.    

Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych