Technik Logistyk

Technik logistyk to zawód dla osób, które czerpią satysfakcję z ciągłego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności oraz poznawania nowych rozwiązań technologicznych. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w trakcie zajęć w pracowniach zawodowych, które wyposażone są w nowoczesny sprzęt niezbędny w pracy logistyka. W trakcie nauki uczniowie szlifują swoje umiejętności również u pracodawców podczas praktyk zawodowych. Na wszystkich zajęciach doskonalone są kompetencje personalne i społeczne uczniów.

Absolwent technikum logistycznego znajdzie zatrudnienie w każdej dziedzinie gospodarki. Logistyk może pracować w przedsiębiorstwach:

 • produkcyjnych np. na stanowisku specjalisty ds. planowania produkcji
 • handlowych np. specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu
 • usługowych np. specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta
 • transportowych specjalista ds. transportu i logistyki
 • spedycyjnych na stanowisku spedytora
 • jednostkach administracji samorządowej np. specjalista ds. transportu miejskiego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzania zapasami;
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
 • zarządzania gospodarką odpadami;
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Ponadto absolwenci technikum logistycznego mają umiejętności i wiedzę do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.