Technik Eksploatacji Portów i Terminali

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik Eksploatacji Portów i Terminali jest przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
  • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
  • organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Technik Eksploatacji Portów i Terminali wykonuje czynności związane z organizacją obsługi pasażerów i towarów w porcie lotniczym.

Technik Eksploatacji Portów i Terminali może ubiegać się o pracę na każdym lotnisku w Europie oraz na świecie, a zwłaszcza w dużych, skomplikowanych portach lotniczych, wymagających przygotowania i zaawansowanej wiedzy operacyjnej.

Dodatkowo klasa o kierunku Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych w Technikum Lotniczym w Nagoszewie będzie umożliwiała uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ze znajomości języka angielskiego.

Technik Eksploatacji Portów i Terminali