Technik Awionik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik Awionik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania oceny technicznej statków powietrznych;
  • wykonywania napraw wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych.

Technik Awionik to wysokiej klasy specjalista obsługujący skomplikowane systemy radiowe, nawigacyjne, przyrządy pokładowe oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne samolotów, śmigłowców oraz innych statków powietrznych.

Technik Awionik może ubiegać się o pracę we wszystkich dużych i małych organizacjach, obsługujących zarówno samoloty pasażerskie, śmigłowce biznesowe, ratownicze czy też szybowce i inne nieduże statki powietrzne.

Dodatkowo klasa o kierunku Technik Awionik w Technikum Lotniczym w Nagoszewie oferuje możliwość uzyskania licencji pilota PPL(A).

technik awionik