Chcesz pracować w lotnictwie?

Dobrze trafiłeś! Zajmiemy się Tobą i Twoimi marzeniami. Przygotujemy Cię solidnie do Twojej przyszłej kariery w lotnictwie. Niezależnie od tego czy chcesz być pilotem, mechanikiem czy pracować w obsłudze naziemnej.

To pierwsza szkoła lotnicza w rejonie. 

Nasza baza dydaktyczna mieści sie w szkole w Nagoszewie:

Mazowieckie Stowarzyszenie Pilotów z siedzibą w miejscowości Ławy 97, 07-411 Rzekuń (KRS 0000749608) od roku szkolnego 2019/2020 uruchomiło funkcjonowanie szkoły ponadpodstawowej – pięcioletniego technikum dla młodzieży, w którym prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum pod nazwą „Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie” – Turka 40, 07-300 Turka.  To pierwsza tego typu szkoła w regionie.

Szkoła mieści się w Polsce w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, na skraju gminy Ostrów Mazowiecka. Nagoszewo – Turka leży tuż przy drodze ekspresowej S 8 (Warszawa – Białystok), na skraju Puszczy Białej.

Kadra dydaktyczna szkoły złożona jest z doświadczonych pedagogów, którzy legitymują się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Oprócz rzetelnej wiedzy ogólnej uczniowie zdobywają podstawy teoretycznej i praktycznej wiedzy lotniczej w ramach realizacji programów nauczania kształcenia w zawodach: Technik awionik, technik mechanik lotniczy, Technik obsługi portów i terminali oraz Technik lotniskowych służb operacyjnych.

Na podstawie art. 168 ust. 1, ust. 9 i ust. 11 w związku z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), Starosta Ostrowski  wpisał pod numerem 35, do Ewidencji Szkół  i Placówek Niepublicznych w Powiecie Ostrowskim, szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, pod nazwą „Centrum szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie” z siedzibą Turka 40, 07-300 Turka. Szkole został nadany numer identyfikacyjny REGON 383141293.

Postanowieniem nr: DOS.543.3.2019.AW z dnia 26 marca 2019r. Mazowiecki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w sprawie spełnienia wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, niezbędnych do uzyskania uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności przez szkołę ponadpodstawową o nazwie „Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie”.

Jesteśmy szkołą przyjazną dla uczniów, którym zapewniamy profesjonalną opiekę fachowej kadry dydaktycznej i kierownictwem szkoły otwartym na twórcze inicjatywy uczniów i nauczycieli. Warto
z nami być, ponieważ pomagamy rozwijać pasje w zakresie szeroko pojętego lotnictwa.

W szczególnych sytuacjach uczniów, szkoła przewiduje zapewnienie opieki i wychowania w Bursie Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Rubinkowskiego 15 wraz z zapewnieniem bezpiecznego transportu.Zobacz więcej …

Czekamy na Ciebie …