Dokumenty do pobrania

Statut CSL Technikum Lotnicze

Statut CSL Technikum Lotnicze w Nagoszewie

Regulamin Rekrutacji

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do Technikum Lotniczego w Nagoszewie

Wniosek o przyjęcie

Wniosek o przyjęcie do Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze

Deklaracja woli

Deklaracja woli uczestniczenia w zajęciach z religii-etyki dla uczniów Technikum Lotniczego w Nagoszewie

Deklaracja przystąpienia

Deklaracja przystąpienia do badań lotniczo-lekarskich (wyłącznie kształcenie w zawodzie Technik Awionik)

Wniosek o wydanie orzeczenia lekarskiego

Formularz wniosku o wydanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego- wyłącznie kształcenie